Dlaczego Ekomobil?

 

Mobilna edukacja ekologiczna - ekologiczna nauka na kółkach - jest to pomysł, którego głównym celem jest przybliżenie dzieciom oraz młodzieży otaczającej ich przyrody w sposób innowacyjny i interaktywny. Chodzi tu o taką edukację ekologiczną, gdzie teoria i praktyka ściśle się ze sobą łączy, a ważną rolę odgrywa lekcja na łonie natury. Pomysłodawcom idei przyświecało założenie, że skuteczna edukacja  ekologiczna musi być prowadzona poprzez własne doświadczenie, badanie i odkrycie każdego ucznia.

Ekomobil - to pojazd, który umożliwia przeniesienie zajęć edukacyjnych z murów szkoły bezpośrednio na zewnątrz, na łono natury. Pojazd jest wyposażony w różnorodne materiały edukacyjne, urządzenia oraz sprzęty służące do tego aby przybliżyć dzieciom oraz młodzieży piękno otaczającej przyrody wraz z zasadami jej ochrony. Dzieci podczas takich zajęć nie tylko słuchają „suchego” wykładu nauczyciela lecz same mogą zaobserwować różne okazy natury, wykorzystując w tym celu dostępny w aucie – laboratorium sprzęt optyczny: lupy, mikroskopy stereoskopowe itp. Tematyka przeprowadzanych zajęć jest dostosowana do różnych przedziałów wiekowych, co gwarantuje radosną oraz owocną nauką. Warsztaty prowadzone są różnymi metodami nauczania m.in. pogadanki, gry, konkursy, burza mózgów czy rozwiązywania kart pracy.

Idea mobilnej edukacji ekologicznej jest szeroko znana w Niemczech. Pierwszy ekomobil powstał w Badenii-Wirtembergii w 1987roku, zaraz po nim zaczęły funkcjonować kolejne. Dziś ekomobile funkcjonują w krajach Europy Zachodniej, zaś poza nią w USA, Japonii, Korei Południowej, Chinach, Kolumbii, a nawet w Kenii (więcej: http://www.umweltmobile.de/agum1.htm).

Jako ekomobile funkcjonują bardzo różne pojazdy: od małych samochodów transportowych, przez barakowozy z ciągnikiem, przebudowane auta ciężarowe (tzw. Tiry), specjalny rower transportowy aż po starą barkę. Elementem budowy każdego z ekomobili jest jego indywidualna zabudowa na potrzeby konkretnych warsztatów tematycznych (np. las, gleba, energia itp.) oraz wyposażenie w niezbędne w poszczególnych tematach pomoce dydaktyczne – od szpadla do kopania ziemi w temacie „gleba”, poprzez wodery, po mikroskopy stereoskopowe połączone z kamerą i ekranem do obserwacji żywych bezkręgowców. W ten sposób są one idealnie dostosowane, by w możliwie krótkim czasie, bez długiego przygotowywania, przyjmować szkolne i pozaszkolne grupy w ich własnym regionie i z nimi pracować.

Zajęcia prowadzone wraz z ekomobilem to praktyka, która bawi oraz inspiruje do dalszego poznawania przyrody. Jak wskazuje niemiecka praktyka, warsztaty z ekomobilem zachęcają uczestników do pogłębiania zainteresowań w zakresie ochrony natury i środowiska.

Wysokie zainteresowanie taką formą edukacji wśród szkół wskazuje na celowość idei i uzasadnia propagowanie takiego modelu edukacji ekologicznej.

Jeżowóz – to próba wdrożenia w życie idei mobilnej edukacji ekologicznej w Polsce.

"Ekomobil jako innowacja edukacji ekologicznej w Polsce oraz punkt wyjścia współpracy polsko-niemieckiej w zakresie zrównoważonego rozwoju" - jest realizowany od marca 2009 do lutego 2011 roku.

Harmonogram działań:

 • Udział w zjeździe niemieckich Ekomobilistów
 • Udział w warsztatach ekologicznych z wykorzystaniem Ekomobili w Saksonii
 • Tłumaczenie niemieckich materiałów o edukacji ekologicznej
 • Opracowanie scenariuszy warsztatów oraz kart pracy do ekomobila
 • Zakup auta, jego zabudowa oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne
 • Pierwsze warsztaty z ekomobilem dla uczniów
 • Warsztaty z ekomobilem dla nauczycieli
 • Popularyzacja mobilnej edukacji ekologicznej

W roku szkolnym 2010/2011 kontynuujemy warsztaty z Ekomobilem, tym razem pod nazwą "JEŻOWÓZ - program mobilnej edukacji ekologicznej dla uczniów i nauczycieli". Projekt będzie realizowany do czerwca 2011 roku i jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Harmonogram działań:
 • Nabór uczestników - wrzesień 2010
 • Warsztaty z ekomobilem dla nauczycieli "Jak uczyć ochrony przyrody - aktywne metody edukacji ekologicznej" - październik 2010
 • Warsztaty z ekomobilem dla uczniów w tematach: "Las", "Woda", "Ziemia", "Łąka", "Natura 2000", "Ptaki", "Siedliska" - październik 2010 - czerwiec 2011
 • Rozsyłka pakietu informacyjno - promocyjnego - wiosna 2011
 • Stoiska prezentacyjne ekomobila Jeżowóz - wiosna/lato 2010 i  wiosna/lato 2011

Zapraszamy do współpracy!

stat4u